You are here

Vorming

Kinderartsen vechten voor hun plaats

P.S. - Donderdag 22 juni 2017

De Belgische Academie voor Pediatrie breekt een lans voor de kwalitatieve organisatie van de zorg voor kinderen. De kinderarts is daarbij onmisbaar maar is het voorbeeld bij uitstek van een specialisme dat vandaag tussen wal en schip valt.

Diagnostische test voor ALS

P.S. - Maandag 19 juni 2017

Onderzoekers van VIB, KU Leuven en UZ Leuven hebben in samenwerking met onderzoekers van de universiteit van Jena aangetoond dat een meting van neurofilamenten de diagnose van ALS op een betrouwbare manier kan bevestigen. Een belangrijke stap voorwaarts.

In het zog van Stig Broeckx: safety first

RDG - Dinsdag 30 mei 2017

De medische commissie van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond organiseert op 24 juni een symposium met als thema ‘Safety first: toepassingen in de (wieler)sport’.

Robotchirurgie 2.0 komt eraan

RDG - Dinsdag 23 mei 2017

Op de Ontmoetingsdag Heelkundige Specialismen die het UZ Brussel zaterdag organiseerde rond robotchirurgie werd ondere andere vooruitgeblikt naar de nieuwste ontwikkelingen in dat vakgebied.

Dubbele cohorte: "Waar blijven exacte cijfers?", vraagt De Block

P.S. - Donderdag 18 mei 2017

Na de frontvorming van zowat alle medische verenigingen om schot te krijgen in het dossier van de dubbele cohorte, legt het kabinet de bal terug in het kamp van de faculteiten geneeskunde: "Geef ons exacte cijfers om zicht te krijgen op het reële aantal beschikbare stageplaatsen.”

Update ‘pediatrie’ pikt in op verkorte ligdagen bevalling

Woensdag 10 mei 2017

In de reeks ‘Updates’ heeft de Universiteit Antwerpen deze keer voor pediatrie gekozen. Dit thema past in de recent toegenomen behoefte van huisartsen om meer vertrouwd te raken met de zorg voor pasgeborenen. De datum is 17 juni, in de voormiddag.

Reminder: UA-colloquium over opleiding praktijkverpleegkundige

M.L. - Woensdag 3 mei 2017

Medi-Sfeer heeft er een paar weken geleden al naar verwezen: de Universiteit Antwerpen maakt een balans op van de opleiding tot praktijkverpleegkundige, die in oktober 2016 van start ging. Het colloquium vindt plaats op 13 mei.

Enquête KCE legt zwakke punten guidelines bloot

P.S. - Dinsdag 25 april 2017

Guidelines voor zorgverleners: de kloof tussen theorie en praktijk blijkt te groot, al gebruiken velen ze geregeld. Dat kan onder meer veranderen door gepaste apps en tools en een meer uitgebreide samenwerking tussen experts in methodologie - zoals het KCE - en wetenschappelijke verenigingen, luidt het.

“Artsen bellen ons nog te weinig”

RDG - Maandag 24 april 2017

De boodschap van dr. Michel Bafort, diensthoofd van de Materniteit in het AZ Alma Eeklo, was duidelijk afgelopen zaterdag op het Symposium Medische Wereld: “Artsen moeten durven hulp te vragen én dat op tijd doen. Want daar zit een groot probleem: artsen bellen nog te weinig naar de hulplijn.”

Deeltijdse stages oplossing voor dubbele cohorte ?

F.D. - Vrijdag 21 april 2017

De deadline van juni 2018 nadert en in de Kamer wordt nog steeds stevig gediscussieerd over de dubbele cohorte van de geneeskundestudenten. In de commissie Volksgezondheid interpelleerden Valerie Van Peel (N-VA), Catherine Fonck (cdH), Muriel Gerkens (Ecolo) en Philippe Blanchart (PS) Maggie De Block. De minister verwees naar het advies van de Hoge Raad specialisten en huisartsen van 23 maart.

"Fysieke agressie tegen artsen status quo"

P.S. - Maandag 10 april 2017

Het aantal geregistreerde feiten van opzettelijke slagen en/of verwondingen tegen 'beroepen van algemeen belang' zoals leerkrachten of politieambtenaren daalde de afgelopen jaren van 2.057 in 2013 tot 1.923 in 2015. Anderzijds blijft agressie tegen artsen nagenoeg status quo. Dat blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Baillet Latour neurologische aandoeningen naar Prof. Adriano Aguzzi

P.S. - Vrijdag 7 april 2017

De Baillet Latour Prijs voor Gezondheid wordt dit jaar uitgereikt aan Prof. Adriano Aguzzi, directeur van het Instituut Neuropathologie Universiteit Zurich. Dat wegens zijn baanbrekende moleculaire studies van mechanismen die leiden tot neurologische aandoeningen zoals Creutzfeldt-Jacob.

Colloquium maakt eerste balans op van opleiding praktijkverpleegkundige

M.L. - Woensdag 5 april 2017

In oktober 2016 ging voor het eerst een opleiding tot praktijkverpleegkundige van start aan de Universiteit Antwerpen. Tijd voor een balans op 13 mei.

Bondscoaches wielerbond krijgen AED-toestel

RDG - Woensdag 5 april 2017

Alle bondscoaches zullen een AED-toestel bij zich hebben tijdens trainingen en wedstrijden van de nationale ploegen, in navolging van het Sportgerelateerd Cardiaal Actieplan van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen.

Galblaas te weinig behandeld op dagkliniek

M.L. - Vrijdag 31 maart 2017

Op het congres van de Belgian Association for Ambulatory Surgery (BAAS) zei minister Vandeurzen in zijn openingstoespraak: “In vergelijking met andere landen brengen onze patiënten relatief veel tijd in het ziekenhuis door. Dagchirurgie kan die situatie bijsturen.” Het KCE pakte uit met concrete cijfers.

Geweld tegen artsen: grootste enquête ooit

P.S. - Woensdag 29 maart 2017

Op initiatief van de Orde der Artsen,de werkgroep PRaag en het UZ Brussel start een enquête naar geweld tegen artsen. Die moet de meeste en best onderbouwde gegevens uitspitten in verband met dit fenomeen. Zowel huisartsen als specialisten worden bevraagd en u mag ook mogelijke oplossingen aanreiken.

“Hervorming Code rond tegen volgend jaar”

P.S. - Dinsdag 28 maart 2017

Na de recente verkiezingen staat er een heleboel werk op stapel voor de Orde. Heel binnenkort organiseert de provinciale raad West-Vlaanderen een boeiende studiedag. De nationale raad stort zich volop op de hervorming van de deontologische code.

"Trio artsen moet zegen geven voor arbeidsongeschiktheidsattest'

P.S. - Dinsdag 28 maart 2017

Gerenommeerd rugchirurg Erik Van de Kelft (AZ Nikolaas) noemt de hoop van de regering om met de geplande reïntegratie van chronisch zieken 100 miljoen te recupereren, ijdel. Hij pleit resoluut voor een totaal andere aanpak.

Minder kankermedicatie door licht ontbijt

RDG - Maandag 27 maart 2017

Wetenschappers van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen (Nederland) hebben ontdekt dat de dosering van bepaalde kankermedicijnen verminderd kan worden als ze worden ingenomen met een licht ontbijt in plaats van nuchter.

Blessurepreventie: stijl trainer maakt het verschil

RDG - Woensdag 15 maart 2017

Op het Brucosport-congres in Brugge werden de resultaten van een Uefa Elite Club onderzoek naar het voorkomen van blessures in het voetbal bekendgemaakt.

Pages