You are here

Financiering ziekenhuizen

UZA ziet winst afgeroomd door besparingen

P.S. - Dinsdag 20 juni 2017

Amper 0,7 miljoen hield het UZA over aan het voorbije boekjaar. En dat met een omzet van 336,8 miljoen en puike medische resultaten. Het aantal verblijven zonder overnachting groeide het sterkst.

Globale forfaits: anesthesisten dreigen voor het eerst openlijk met acties

P.S. - Maandag 19 juni 2017

Het wetsontwerp van minister De Block om een prospectief globaal forfait in te voeren, botst op weerstand bij de anesthesisten in de eerste plaats, maar ook bij andere specialisten. Zonder correcties dreigen ze in een open brief met acties.

Radiotherapie : De Block krabbelt terug

F.D./P.S. - Woensdag 17 mei 2017

Onlangs kon u in De Specialist lezen dat volgens een nota van minister De Block alle satellietdiensten radiotherapie gesloten moest worden. Een resem reacties was het gevolg, uiteraard in eerste instantie van de radiotherapeuten zelf. Nu raakte bekend dat de minister terugkrabbelt.

De Block: "Ernstig bezig met dubbele cohorte..."

P.S. - Woensdag 17 mei 2017

Als reactie op het ongenoegen van nagenoeg de hele sector op het verwaarloosde probleem van de dubbele cohorte, reageert het kabinet met de mededeling dat het er 'ernstig' mee bezig is. Het ongenoegen werd gebundeld in een charter.

Dubbele cohorte: het geduld van de medische wereld is op!

P.S. - Woensdag 17 mei 2017

Een gezamenlijk standpunt van zowat alle syndicale en universitaire verenigingen, zowel Nederlands- als Franstalig, maakt brandhout van de manier waarop minister De Block het probleem van de dubbele cohorte aanpakt.(1)

"Vertrouwelijke" nota De Block-netwerken: weinig nieuws

P.S. - Woensdag 17 mei 2017

De Tijd keek een 'vertrouwelijke' nota in over de ziekenhuisnetwerken. Daarin weinig nieuws: De Block geeft zoveel mogelijk speelruimte bij de netwerking, te verwachten van een liberale minister. "Enkel als netwerken worden gevormd die geen steek houden of als een ziekenhuis uit de boot dreigt te vallen, grijpen we in."

Hartfalenpatiënten: verdubbeling tegen 2040

P.S. - Donderdag 4 mei 2017

Het UZ Leuven roept de Belgische overheid op om de financiering van hartfalenzorg te optimaliseren.

De Block effent pad voor ziekenhuishervorming

P.S. - Dinsdag 2 mei 2017

Afgelopen vrijdag keurde de ministerraad de wet diverse bepalingen goed op voorstel van Maggie De Block. Daarmee spreidt de minister het bedje van de ziekenhuishervorming. Meteen drukt ze de hier en daar gerezen twijfel over haar daadkracht de kop in.

© Wouter Maeckelberghe

Licht op groen voor omstreden centrum hadrontherapie?

P.S. - Donderdag 27 april 2017

Afgelopen maandag stond de goedkeuring voor een centrum hadrontherapie op het programma in het Verzekeringscomité. Niet iedereen bleek even enthousiast bij de behandeling van dit punt. En zeker niet om de wafelijzerpolitiek die op tafel ligt.

Hervormingsvoorstel ziekenhuizen Domus Medica: "Weg naar de hel"

P.S. - Maandag 24 april 2017

Op onze site vandaag het hervormingsvoorstel van Roel Van Giel (Domus Medica) voor de ziekenhuisfinanciering. Een eerste reactie van Marc Moens (Bvas).

Gezondheidszorg 2.0: De kracht van de eerste lijn – bijdrage dr. Roel Van Giel

Roel Van Giel - Maandag 24 april 2017

Waar moeten we naar toe met het ziekenhuislandschap in België? Vier studies tonen aan dat een reorganisatie van het ziekenhuislandschap nodig is.

'Kwart ziekenhuizen dicht is een brug te ver' (update)

P.S. - Woensdag 5 april 2017

De uitspraak van Luc Van Gorp, dat een kwart van de ziekenhuizen dicht kan, vinden zowel Rudy Maertens (AZ Alma) als Marc Selleslach (LBC-NVK) een brug te ver. Marc Moens (Bvas) is geschokt. Langs Franstalige kant gewagen de meeste reacties van een 'premature' uitspraak. Het kabinet De Block zegt wat ambigu geen ziekenhuizen te willen verplichten om te sluiten.

Woordbreuk index: regering koopt tijd

P.S. - Donderdag 26 januari 2017

De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen (medicomut) besliste eenparig tot een 'clock stop' van één maand ten aanzien van de termijnen voor de ontbinding van het akkoord. Die termijnen waren ingesteld door Bvas en het Kartel. Tijdens deze maand blijven de bepalingen van het akkoord en ook de tarieven van kracht.

BTW-vrijstelling: gouden tip voor kostenassociaties

P.S. - Vrijdag 13 januari 2017

Let goed op als u deel uitmaakt van een kostenassociatie. Een nieuwe regeling zegt dat u als associatie vrijgesteld bent van btw als u voor 31 januari 2017 voldoet aan strikte voorwaarden, aldus meester Raf Van Goethem, advocaat-vennoot bij Dewallens & partners.

  • 2

Regering aangevallen voor 'laksheid' sociale zekerheid

P.S. - Maandag 2 januari 2017

"De federale regering verzwakt de sociale zekerheid op een gevaarlijke manier", waarschuwen de belangrijkste vakbonden en ziekenfondsen. De poot van de inkomsten versmalt en moet dringend worden verstevigd.

Ziekenhuizen gestuurd naar goedkopere "biosimilars"

Dinsdag 20 december 2016

Maggie De Block (Open Vld) maant de ziekenhuizen in een omzendbrief van 13 december aan om meer gebruik te maken van zogenaamde biosimilaire geneesmiddelen, om de kosten van de gezondheidszorg te drukken. Dat meldt Febelgen, de koepelorganisatie van de Belgische generieke en biosimilar geneesmiddelenindustrie. 

Ziekenhuizen betogen, 750 mensen opgevorderd voor minimale dienstverlening (update)

F.D./P.S. - Donderdag 24 november 2016

Vandaag op 24 november betoogden de werknemers van de non-profit in Brussel om te protesteren tegen het nieuwe sociaal akkoord. De federale ministers Maggie De Block en Kris Peeters beloofden om een plan op te stellen om over een nieuw sociaal akkoord te onderhandelen. Dat blijkt na overleg donderdagochtend tussen de vakbonden in de non-profitsector en de federale regering. 

Volksgezondheid bespaart ‘met een fijn scalpel’

J.M./M.L. - Maandag 17 oktober 2016

Bijna 1 miljard besparingen: dat zijn de sporen nagelaten door het fijne scalpel waarmee de overheid insnijdt op het budget volksgezondheid. Minister De Block erkent dat de niet-indexering van de honoraria in 2017 een “grote inspanning vraagt van de zorgverstrekkers.”

CM gooit knuppel in honorariahok, en krijgt hem terug

P.S. - Donderdag 6 oktober 2016

Luc Van Gorp, CM-baas én voormalig verpleegkundige, vindt de loonspanning ziekenhuisartsen-verpleegkundigen te groot. Grootverdieners bij de artsen moeten inleveren om het verschil bij te passen. Marc Moens (Bvas) spreekt over een 'oorlogsverklaring'. Minister De Block nuanceert.

  • 7

Zorgnet werkt model spoed-wachtposten uit

P.S. - Maandag 19 september 2016

De niet-planbare zorg, hoofdzakelijk een taak van spoeddiensten en huisartsenwachtposten (en 1733) moet een nieuw jasje krijgen. Zorgnet-Icuro tekent een patroon.

Pages