Vrijlating aanrijder Merel is voorlopige maatregel

Donderdag 27 juli 2017

De vrijlating om medische redenen is een voorlopige maatregel. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens woensdag op zijn website, nadat het nieuws bekend was geraakt dat de man die Merel De Prins (12) uit Eppegem doodreed om medische redenen was vrijgelaten.

Aantal erkende dierenartsen stijgt sterk

Woensdag 26 juli 2017

Het aantal erkende dierenartsen in ons land is in de periode 2012-2016 gestegen van 5.554 tot 6.324 (+14,04 procent). De toename situeert zich vooral bij de Nederlandstalige dierenartsen (van 3.239 tot 3.737). Het aantal Franstaligen nam toe van 2.315 tot 2.587. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Landbouw Willy Borsus op een schriftelijke vraag van Yoleen Van Camp (N-VA).

KUL-onderzoekers vinden nieuwe aanmaak van stof om tumoren met PET-scan op te sporen

Woensdag 26 juli 2017

Onderzoekers van de Eenheid Radiofarmaceutisch Onderzoek van de KULeuven hebben een nieuwe manier gevonden om speurstoffen aan te maken waarmee bepaalde aspecten van kankertumoren efficiënter in beeld kunnen gebracht worden met een PET-scan. De nieuwe methode kan volgens de onderzoekers gebruikt worden om te zien hoe agressief een kanker is of hoe hij reageert op chemotherapie.

Auditeur Raad van State verwerpt beroep studentenverenigingen tegen quotaregeling

Woensdag 26 juli 2017

De eerste auditeur bij de Raad van State heeft dinsdag het beroep van tafel geveegd dat acht studentenvereniging hadden ingesteld tegen de quotaregeling op het einde van het het eerst jaar geneeskunde in de Federatie Wallonië-Brussel. De studentenverenigingen verwerpen het klassement dat opgesteld wordt na examens, omdat ze gebaseerd is op onwettige quota.

Domus Medica plaatst weerbare huisarts in ELZ

M.L. - Woensdag 26 juli 2017

Domus Medica heeft een roadmap gepubliceerd om huisartsen en huisartsenkringen te begeleiden bij het opzetten van de eerstelijnszones (ELZ). De tekst omvat een expliciete aansporing: huisartsen moeten in het ELZ-project het voortouw nemen, zodat ze de functies en positie kunnen bekleden die in overeenstemming zijn met hun beroep.

‘Mechanische’ aandoeningen staan op het punt te verdwijnen als we gezond fietsen

Woensdag 26 juli 2017

Om aandoeningen bij wielrenners goed te kunnen behandelen, moeten we de oorsprong ervan leren te begrijpen. Nagaan welke fiets de wielrenner gebruikt en zijn houding vergelijken met zijn morfologie, soepelheid en activiteit. We kunnen niet genoeg herhalen hoe belangrijk een correcte fietshouding is of een zadel dat is afgestemd op de morfologie en de beoefende fietssport. Desondanks bestaan er een aantal zeldzame, maar zeer reële aandoeningen die altijd moeten worden bekeken in de context van een ‘gezonde’ fiets. Een stand van zaken over de pathologieën van het bekken met dr. Jean-Pierre Castiaux (Sportgeneeskunde, UCL).

Jodiumallergie: een wetenschappelijke basis?

Dr. Vincent Hidalgo - Woensdag 26 juli 2017

De vermeende allergie voor jodium waarover tal van media het hebben, is gestoeld op twee misverstanden: over allergie enerzijds en over de verbindingen in jodiumproducten anderzijds. Voor alle duidelijkheid: dit gegeven wordt door geen enkele klinische entiteit gedocumenteerd.

Tien procent meer patiënten bij tandarts door aankondiging mondzorgtraject

Dinsdag 25 juli 2017

In 2015 zijn 10 procent meer patiënten minstens één keer naar de tandarts gegaan dan het jaar voordien. Uit een analyse van het intermutualistisch agentschap blijkt dat die stijging het gevolg is van de aankondiging in het najaar van 2015 van het mondzorgtraject. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Yoleen Van Camp (N-VA).

Succesvolle test met periodieke injecties voor hiv-patiënten

Maandag 24 juli 2017

Een injectie met retrovirale middelen om de vier of acht weken kan mogelijk een alternatief vormen voor de dagelijkse medicatie die een hiv-patiënt levenslang moet innemen om het virus onder controle te houden. Een test met injecties gedurende bijna twee jaar leverde alvast goede resultaten op, zo blijkt uit een onderzoek waarover het medische blad The Lancet bericht.

Varkens krijgen al vier jaar omstreden medicijn

Maandag 24 juli 2017

Belgische biggen krijgen al sinds 2013 een omstreden medicijn toegediend dat volgens experts schadelijk is voor mens en milieu. De Europese Unie heeft onlangs alle lidstaten teruggefloten die het gebruik van zinkoxide toestaan. Ons land twijfelt echter nog of het zinkoxide meteen verbiedt, of of het de varkenssector nog vijf jaar respijt geeft.

Artsen zonder Grenzen opnieuw actief in Kunduz na Amerikaanse bombardementen

Zaterdag 22 juli 2017

Artsen Zonder Grenzen (AZG) heeft zaterdag een klein daghospitaal geopend in Kunduz, in het noorden van Afghanistan. Daarmee is de hulporganisatie opnieuw actief in de stad, nadat de Amerikanen haar ziekenhuis er in oktober 2015 zwaar bombardeerden.

N-VA wil taaltest voor alle buitenlandse zorgverleners

Zaterdag 22 juli 2017

Als het van N-VA-Kamerlid en Yoleen Van Camp afhangt, moeten alle buitenlandse zorgverleners in de toekomst een taaltest afleggen. Nu is dat al het geval voor zorgverleners van buiten de EU. Van Camp wil dat uitbreiden naar buitenlandse zorgverleners van binnen de EU.

Werken zuivelproducten acne in de hand?

Dr. Philippe Mauclet - Vrijdag 21 juli 2017

Een Noorse studie heeft het effect onderzocht van een hoge consumptie van zuivelproducten in het begin van de adolescentie op het optreden van matig ernstige tot ernstige acne in een later stadium van de adolescentie.

Orde wil medische dossiers centraal (Frank Ponsaert)

Vrijdag 21 juli 2017

De nationale raad van de orde der artsen pleit voor een globaal actieplan voor permanente beschikbaarheid van gezondheidsgegevens.

Voorstel globaal actieplan - Permanente beschikbaarheid van gezondheidsgegevens (Orde)

Vrijdag 21 juli 2017

De nationale raad pleit voor een globaal actieplan m.b.t. de permanente beschikbaarheid van gezondheidsgegevens voor het leveren van kwaliteitsvolle zorg en het verbeteren van de relatie tussen de patiënt en de arts.

Brexit - België officieel kandidaat om Europees Geneesmiddelenagentschap naar Brussel te halen

Donderdag 20 juli 2017

Ons land is samen met andere EU-landen verwikkeld in een concurrentiestrijd om de hervestiging van de Europese agentschappen die in Londen gevestigd zijn, maar uit de Britse hoofdstad weg moeten als gevolg van de brexit. Naast het Geneesmiddelenagentschap zoekt ook de Europese Bankenautoriteit (EBA) een nieuwe thuishaven.

Meer dan helft van mensen met hiv-besmetting krijgt behandeling

Donderdag 20 juli 2017

Het aandeel mensen met het hiv-virus dat toegang heeft tot een geneeskundige behandeling is voor het eerst boven de 50 procent gestegen. Dat meldt het agentschap UNAIDS van de Verenigde Naties donderdag in Genève. Het aantal mensen dat sterft aan aids halveerde dan weer van 1,9 tot 1 miljoen tussen 2005 en 2016.

Samusocial - Dr Degueldre "niet fier" over beruchte mail

Woensdag 19 juli 2017

Ontslagnemend voorzitter van Samusocial,Dr Michel Degueldre, is "niet fier" op de mail die hij op 25 mei van dit jaar naar communicatieverantwoordelijke Christophe Thielens van de daklozenorganisatie heeft gestuurd en waarin hij vroeg een grondig onderzoek te doen naar twee journalisten en Ecolo-parlementslid Alain Maron.

Internet: vriend of vijand?

Dr. Philippe Mauclet - Woensdag 19 juli 2017

De resultaten die het intikken van 'atopic dermatitis treatment' op de zoekmotor Google oplevert, sluiten niet altijd aan bij de aanbevelingen van de American Academy of Dermatology. Verre van, zelfs. 

Elektronische voorschriften mogelijk zonder EMD dankzij de toekomstige webtoepassing “PARIS”

Woensdag 19 juli 2017

Het elektronisch voorschrift heeft al enkele keren voor ophef gezorgd. Een reden daarvoor is het ontbreken van een webtoepassing voor hulpverleners die geen toegang hebben tot het elektronisch medisch dossier (EMD), die hen toelaat om elektronisch voor te schrijven. Goed nieuws: zo’n ‘minimale’ webtoepassing komt er tegen eind 2017. De codenaam luidt: PARIS (Prescription & Autorisation Requesting Information System).

Pages