Frisdrank voor kinderen? Ja, maar light frisdrank!

Dr. Jacques Ninane - Dinsdag 16 oktober 2012

Een studie brengt argumenten aan om de vervanging van gesuikerde dranken door hun ‘light’ equivalenten aan te moedigen.

‘Gut feeling’ tegenover ‘evidence-based medicine’

Dr. Jacques Ninane - Dinsdag 16 oktober 2012

Gut feeling’, het intuïtieve gevoel dat er iets mis is met een patiënt, is een concept dat waarschijnlijk een van de elementaire elementen is van het beruchte ‘klinisch gevoel’. Het lijkt vandaag een beetje in onbruik geraakt en naar de achtergrond verdrongen door de heiligverklaring van de evidence-based medicine.

Geen erkenning krijgen: een bron van zware stress op het werk

Dr. Dominique-Jean Bouilliez - Maandag 15 oktober 2012

Het psychologisch welzijn van werknemers hangt af van talrijke psychosociale risicofactoren op het werk (bv. een stresserende beroepsomgeving), die kunnen worden gekenmerkt door een geringe overeenstemming tussen de persoon en de werkomgeving, de combinatie van een hoge werklast en een geringe controle over de eigen activiteiten, en een gebrek aan evenwicht tussen de geleverde inspanningen en de ontvangen beloning.

Pediatrische urgenties voor banaliteiten?

Dr. Dominique-Jean Bouilliez - Maandag 15 oktober 2012

Een prospectieve observationele enquête van N. Benahmed et al. over twee weken in 12 Belgische ziekenhuizen, waarin 3.177 kinderen werden opgenomen, wees uit dat 39,9% van de gevallen van pediatrische urgentie geen technisch onderzoek in het ziekenhuis vereiste...

Zijn onze radioactiviteitsdosismeters betrouwbaar?

Dr. Dominique-Jean Bouilliez - Maandag 15 oktober 2012

Om rekening te kunnen houden met biologische gevoeligheden wordt de effectieve dosis voor fotonen- of röntgenstraling gedefinieerd als de gewogen som van de door bepaalde organen geabsorbeerde dosis...

Charleroi, zijn warmte en zijn vervuiling

Dr. Dominique-Jean Bouilliez - Maandag 15 oktober 2012

Na kruising van de gegevens van het register voor myocardinfarcten van Charleroi (van 1999 tot 2007) volgens het MONICA-protocol met de omgevingsgegevens verzameld in de 5 meetstations van het Waalse Gewest, kon een team van de ULB het verband bevestigen tussen PM10 (deeltjes in suspensie in de lucht met een diameter van minder dan 10 micron) en myocardinfarct...

Trauma’s en geweld: we zijn allemaal verantwoordelijk

Dr. Dominique-Jean Bouilliez - Maandag 15 oktober 2012

Jaarlijks sterven er 5,8 miljoen mensen wereldwijd als gevolg van een ongeval. Dit is ongeveer 10% van de totale mortaliteit, en dus meer dan malaria, tuberculose en aids samen...

Beter rijk en gezond... (bekende spreuk)

Dr. Dominique-Jean Bouilliez - Maandag 15 oktober 2012

In een vergelijkende studie naar de levensverwachting zonder activiteitsbeperking (HLY voor Healthy Life Years) kon een team van het Instituut Volksgezondheid de zeer grote ongelijkheid aantonen tussen personen met een hoge sociaaleconomische status en personen met een laag sociaaleconomisch niveau...

Is jeugdobesitas niet meer dan een kwestie van smaak?

Dr. Jacques Ninane - Zaterdag 13 oktober 2012

Is jeugdobesitas gelieerd aan een verschil in de perceptie van smaak?

Gevolgen van corticotherapie op de beenderen van kinderen met astma

Dr. Jacques Ninane - Vrijdag 12 oktober 2012

Het tekort aan vitamine D en een langdurige behandeling met corticosteroïden hebben een weerslag op de botdensiteit.

Is prematuriteit voorbeschikt voor een verhoogd cardiovasculair risico op volwassen leeftijd?

Dr. Jacques Ninane - Vrijdag 12 oktober 2012

Volwassenen die prematuur geboren werden, zouden een verhoogd cardiovasculair risico kunnen hebben in vergelijking met zij die op tijd geboren werden. Oorzaken zijn een verhoogd hartritme, een verhoging van de systolische bloeddruk en grotere variatie in bloeddruk.

Kinkhoest: terug van weggeweest

Donderdag 11 oktober 2012

Een gesprek hierover met Elke Leuridan (Centrum voor de evaluatie van vaccinatie, Vaccin- en Infectieziekten Instituut, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Antwerpen).

Renault Twizy: elektrisch, maar dan anders…

Arnaud Dellicour - Dinsdag 9 oktober 2012

Het minste wat men kan zeggen, is dat de recentste creatie van Renault verrast. De derde van de vier elektrische producties van de constructeur verbaast en weet heel wat enthousiasme los te weken. Er hangt elektriciteit in de lucht…

In het zuiden van Portugal

Marc Vanhellemont - Dinsdag 9 oktober 2012

Helemaal ten oosten van Lissabon strekken zich de uitgebreide vlaktes van Alentejo uit tot aan de Spaanse grens. Tot voor kort wijdde deze grote streek zich veeleer aan de teelt van graangewassen dan aan de wijnbouw. Ze leek wel het buitenbeentje van het land waar meer mee gelachen werd door de Portugezen dan dat er interesse voor was. Maar de goedkope wijnen maken geleidelijk aan plaats voor kwalitatief goede wijnen zoals deze…

Het belang om orale antidiabetica voor te schrijven vanaf de diagnose. Zonder uitstel!

Dr. Dominique-Jean Bouilliez - Donderdag 4 oktober 2012

In een retrospectieve analyse van een cohorte van meer dan 60.000 patiënten tussen januari 2006 en februari 2011 vanaf het voorschrift van orale antidiabetica, constateerde Andrew Maguire in naam van de GPRD (het netwerk van huisartsen die de informatie leverde voor de United Kingdom Prospective Diabetes Study) dat slechts 70% van de patiënten een gevalideerde meting van hun HbA1c hadden voor behandeling (88,1% met metformine, 8,1% met gliclazide).

IUD’s en implantaten zijn de beste anticonceptiva voor adolescenten

Donderdag 4 oktober 2012

Volgens de nieuwe aanbevelingen van ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) zijn spiraaltjes en implantaten de beste methode om een ongewenste zwangerschap te voorkomen. Daarom zouden deze anticonceptieve middelen aanbevolen moeten worden bij adolescente meisjes.

Vier toekomstige moeders op tien vergeten vitamine B9

Donderdag 4 oktober 2012

Een nieuw onderzoek (1), uitgevoerd in vier Europese landen, toont aan dat veel Belgische vrouwen die zwanger zijn of een zwangerschap overwegen, hun zwangerschap niet goed voorbereiden...

Is er nog een plaats voor vitamine K-antagonisten bij atriumfibrillatie?

Dominique-Jean Bouilliez - Vrijdag 28 september 2012

Jean-Yves Le Heuzey, ritmoloog aan het Hôpital Européen Georges Pompidou in Parijs, antwoordt daarop...

Preventiecampagne tegen binge drinking

Professor Jose Ramet, 
Chairman dept. of Paediatrics, Antwerp University Hospital – UZA,
 Wilrijkstreet 10, B-2650 Edegem (Antwerp) Belgium - Vrijdag 28 september 2012

Ook in België is binge drinking bij jongeren een onrustwekkend probleem. Medewerkers van het UZA en de Universiteit Antwerpen (UA) nemen energieke maatregelen.

Het gaat bloeden. Moeten we daar echt aandacht aan besteden?

Dominique-Jean Bouilliez - Vrijdag 28 september 2012

De artsen besteden meer aandacht aan de risico’s dan aan de voordelen van anticoagulantia. “Terecht of niet?”, vraagt Michael Ezekowitz (Thomas Jefferson, Lankenau, VS) zich af (1).

Pages