De Wet Medische Ongevallen (1)

Solange Tastenoye - Donderdag 19 april 2012

Over aansprakelijkheid is al heel wat inkt gevloeid! Zo ook in de medische sector. Een wet werd door onze wetgever uitgevaardigd om de aansprakelijkheid van artsen en andere zorgverleners eenvoudiger te maken. We halen hier de meest interessante bepalingen uit deze wetgeving aan.

 

 

Champagne rosé voor een feestelijke avond

Marc Vanhellemont - Donderdag 19 april 2012

Of het verhaal van een klein feestmenu: bubbels, een gerecht en een kaas...

Wordt u belaagd door nomofobie?

Een opinieartikel door Véronique Van Sint Jan - Woensdag 18 april 2012

Te allen tijde bereikbaar willen zijn, geen moment zonder kunnen, doodsangsten uitstaan bij het idee een dag zonder te moeten doorbrengen: een dagelijkse realiteit voor de nomofoob en zijn dierbare smartphone... En... dokter, hoe staat u tegenover uw mobieltje of smartphone? Wordt u belaagd door nomofobie?

De behandeling van hemartrose bij hemofiliepatiënten (deel 2: spier- en gewrichtscomplicaties bij hemofilie, van hemartrose tot chronische artropathie)

Sébastien Lobet, Cédric Hermans - Woensdag 18 april 2012

[Sébastien Lobet en Cédric Hermans - Centrum voor behandeling van hemofilie, eenheid hematologie en hemostase, Clin Univ Saint-Luc, UCL, Brussel]

In tegenstelling tot stoornissen van de primaire hemostase (trombopathie, trombopenie, von Willebrandfactordeficiëntie), die gekenmerkt worden door bloedingen van de huid en de slijmvliezen, ontwikkelen patiënten met hemofilie diepe bloedingen, vooral in de spieren en de grote gewrichten. Negentig procent van de bloedingen bij patiënten met een ernstige hemofilie betreft de spieren en het skelet en 80 procent de gewrichten (4). Doorgaans gaat het om een spontane gewrichtsbloeding, die optreedt zonder dat er een duidelijke oorzaak kan worden achterhaald, en gewoonlijk wordt telkens maar één gewricht aangetast. Patiënten met ernstige hemofilie ontwikkelen de eerste gewrichtsbloedingen als ze het bewegingsapparaat zwaarder gaan belasten, dat wil zeggen als ze leren lopen. Patiënten met ernstige hemofilie die niet worden behandeld, kunnen tot 30 gewrichtsbloedingen per jaar vertonen.

De behandeling van hemartrose bij hemofiliepatiënten (deel 1: hemofilie en behandeling)

Sébastien Lobet, Cédric Hermans - Dinsdag 17 april 2012

[Sébastien Lobet en Cédric Hermans - Centrum voor behandeling van hemofilie, eenheid hematologie en hemostase, Clin Univ Saint-Luc, UCL, Brussel]

Hemofilie is een bloedziekte die wordt gekenmerkt door een partiële of volledige factor VIII- of factor IX-deficiëntie en die vooral bloedingen veroorzaakt in spieren en gewrichten. Hemartrose is inderdaad één van de belangrijkste complicaties van hemofilie. Op lange termijn veroorzaakt hemartrose een chronische, bijzonder invaliderende artropathie. Naast toediening van stollingsfactorconcentraat, gewoonlijk door de hematoloog, vergt de behandeling van acute hemartrose en vooral van chronisch gewrichtslijden een nauwe samenwerking met de orthopedisch chirurg en/of fysiotherapeut. Die samenwerking tussen de hematoloog en de specialist van het bewegingsapparaat is noodzakelijk om gewrichtsbloedingen te voorkomen, om acute episoden te behandelen, om de gewrichtstoestand van patiënten met hemofilie te evalueren en vooral om chronisch gewrichtslijden te behandelen. 

Prediabetes: welke diagnosecriteria en welke behandeling?

9e congres ‘Endocrinologie-Diabétologie’ van de UCL, 3 maart 2012 - Maandag 16 april 2012

Prediabetes verhoogt de kans om diabetes en macroangiopathie te ontwikkelen. Voor de diagnose worden verschillende parameters voorgesteld. Heel belangrijk in de therapeutische aanpak is de aanpassing van de levensstijl.

Meningokokkemie: de reële prevalentie van resistenties: essentiële informatie voor de opstelling van de therapeutische aanbevelingen

Naar een gesprek met Sophie Bertrand. Tekst samengesteld door Dominique-Jean Bouilliez. - Maandag 16 april 2012

De Sanford Guide van de infectieziekten geeft voor elk land therapeutische aanbevelingen die gebaseerd zijn op de recentste epidemiologische gegevens. Ten minste in theorie, want volgens de laatste editie zou Neisseria meningitidis in ons land een goede gevoeligheid hebben voor penicilline. “Dat is echter lang niet het geval”, zegt dr. Sophie Bertrand, doctor in de biologie en hoofd van de dienst bacteriële ziekten en het referentiecentrum voor Neisseria meningitidis van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP). Tekst en uitleg.

Aanpak lagerugpijn in functie van prognose

Heidi Van de Keere - Maandag 16 april 2012

Een gerichte aanpak van lagerugpijn in de eerste lijn, op basis van therapie die rekening houdt met de prognose, lijkt doeltreffend en kostenbesparend. Dat besluiten Britse onderzoekers uit een gecontroleerde gerandomiseerde studie die verscheen in The Lancet.

Een verontrustende stijging van het aantal zelfmoorden

D Stuckler, et al. - Vrijdag 13 april 2012

De financiële aardbeving stuurde schokgolven tot in de vier uithoeken van de wereld, en de min of meer zware naschokken blijven dagelijks de media halen. Moeten we, zoals bij een tsunami, niet vrezen voor een golf van zelfmoorden in de landen die het zwaarst zijn getroffen door de financiële crisis?

Oostenrijkse zoete wijnen

Marc Vanhellemont - Donderdag 12 april 2012

Als we denken aan ‘likeurwijnen’ associëren we dit niet spontaan met Oostenrijk. Misschien omdat we ons Oostenrijk voorstellen als een koud en streng land dat het grootste deel van het jaar ondergesneeuwd is. En nochtans…

De hernieuwing van de handelshuurovereenkomst

Solange Tastenoye - Donderdag 12 april 2012

Als arts huurt u een pand voor de uitoefening van uw dokterspraktijk. Bij het tot stand komen van de huurovereenkomst, koos u er met de verhuurder voor om de handelshuurwetgeving toe te passen op het huurcontract. Dit verloopt allemaal naar wens, maar wat staat u te doen indien de huur moet worden hernieuwd? Hoe pakt u dat best aan? Kan de verhuurder de handelshuurovereenkomst vervroegd beëindigen?

Zwangerschap en trombose: hoe het risico stratificeren, wanneer proxylaxe overwegen?

Philippe Mauclet - Woensdag 11 april 2012

Zwangerschap gaat gepaard met een verhoogde incidentie van veneuze trombo-embolie. Om de aanpak te bepalen, meer in het bijzonder op het vlak van secundaire profylaxe, moet rekening worden gehouden met verschillende bijkomende risicofactoren. Er bestaan aanbevelingen maar grootschalige gerandomiseerde studies zouden wenselijk zijn om deze aanbevelingen nog beter te staven.

Diabetes en zwangerschap: een aanpak die voor verbetering vatbaar is

9e congres, ‘Endocrinologie-Diabétologie’ van de UCL, 3 maart 2012 - Dinsdag 10 april 2012

Diabetes bij zwangere vrouwen is nog steeds geassocieerd met een niet-verwaarloosbaar risico op aangeboren afwijkingen, vroeggeboorte, in utero overlijden en perinatale mortaliteit. De HbA1c-streefwaarde moet waarschijnlijk worden verlaagd, terwijl de variabiliteit van de glykemische profielen een optimale behandeling in de weg staat.

Bloedende varices: van acute behandeling tot preventie

Naar de uiteenzettingen van Olivier Le Moine en Peter Stärkel - Dinsdag 10 april 2012

De helft van de patiënten met cirrose ontwikkelt slokdarm- of maagvarices. De sterfte aan bloeding uit die varices bedraagt 15 tot 20% na zes weken. De behandeling tijdens de acute fase en de preventieve maatregelen zijn van essentieel belang.

Hepatocellulair carcinoom: betere prognosebeoordeling en stadiëring voor een optimale behandelingsstrategie

Naar de uiteenzettingen van Jessica Zucman-Rossi, Bart Op de Beeck, Jean-François Dufour en Chris Verslype - Vrijdag 6 april 2012

Genetische factoren spelen een belangrijke rol in de pathogenese van hepatocellulair carcinoom. Ze zijn complex maar steeds beter omschreven, wat helpt bij de beoordeling van de prognose. Voor de stadiëring kunnen verschillende beeldvormingstechnieken worden gebruikt om de therapeutische benadering beter te kunnen bepalen. Momenteel worden een aantal pistes onderzocht om meer patiënten in aanmerking te laten komen voor transplantatie, maar die roepen nog enkele vragen op. Sorafenib is de hoeksteen in de behandeling van gevorderd hepatocellulair carcinoom.

Een testament opmaken: wat u er moet over weten!

Solange Tastenoye - Vrijdag 6 april 2012

Het is mogelijk om via een testament zijn laatste wil te kennen te geven. Diegene die het testament opmaakt, kiest zijn erfgenamen in de mate van het mogelijke, en na zijn overlijden zal zijn wil uitgevoerd moeten worden. Hoe gaat dit alles nu precies in zijn werk?

De capsule is de toekomst – ook in België

Hervé Lalau - Vrijdag 6 april 2012

Een studie die vorig jaar werd uitgevoerd bij 1.000 regelmatige wijnconsumenten in Groot-Brittannië door Wine Intelligence toont aan dat het aandeel consumenten dat bereid is om flessen met capsules te kopen, gestegen is van 41% naar 85% tussen 2003 en 2011.

Behandeling van slikstoornissen bij neurologische aandoeningen

F. Viallet en D. Gayraud, Aix en Provence; D. Robert, Marseille; P. Auzou en D. Jauny, Orléans - Donderdag 5 april 2012

De behandeling van verslikken kan over het algemeen als volgt worden samengevat:

1. in de vroege fase: de bolus indikken (halfvloeibaar)

2. in de faryngeale fase: de sfincter van het weke verhemelte en de spieren die de larynx afsluiten, versterken

3. in de slokdarmfase: krachtig slikken om goed te ledigen.

 

Een specifieke behandeling van de onderliggende aandoening blijft uiteraard essentieel. We gaan hier in op drie aandoeningen: de ziekte van Parkinson, amyotrofe laterale sclerose (ALS) en complicaties van een cerebrovasculair accident.

 

Mensen die regelmatig chocolade eten, zijn slanker

Resultaten uit een studie van Prof. Beatrice Golomb (San Diego) - Woensdag 4 april 2012

Prof. Beatrice Golomb en een team van het Departement Geneeskunde van de Universiteit van California (San Diego) hebben recent de resultaten voorgesteld van een nieuw onderzoek dat ingaat tegen de idee dat je verdikt door regelmatig chocolade te eten. Deze gegevens, die aantonen dat volwassenen die regelmatig chocolade eten in werkelijkheid slanker zijn dan zij die dat niet doen, werden op 26 maart 2012 online gepubliceerd in de Archives of Internal Medicine.

Voorschrift op stofnaam (VOS): verplicht om ‘de goedkoopste’ af te leveren

Vincent Claes - Woensdag 4 april 2012

Het RIZIV heeft onlangs bekendgemaakt dat er op 1 april en 1 mei twee belangrijke regelingen in werking treden. Apothekers die een VOS ontvangen, moeten vanaf 1 april een medicijn afleveren dat onder de groep ‘goedkoopste’ geneesmiddelen valt. Vanaf 1 mei moeten ze elk voorschrift voor een antibioticum of antimycoticum dat voor een acute behandeling dient, zelfs automatisch als een VOS beschouwen. Apothekers zijn vanaf dan dus verplicht de ‘goedkoopste’ antibiotica en antimycotica af te leveren.

Pages