You are here

Derde-betaler

De uitspraak van het Grondwettelijk Hof m.b.t de verplicht derdebetalende brengt minister De Block in nauwe schoentjes … - bijdrage dr. De Baets, dr. Baeke

Woensdag 2 november 2016

Op 20 oktober 2016 deed het Grondwettelijk Hof een uitspraak met betrekking tot ons beroep tot vernietiging van de wetswijziging rond de verplichte derdebetalersregeling. Hoewel dit beroep door het Hof werd verworpen, is de procedure heel nuttig gebleken: er kwam meer duidelijkheid en meer rechtszekerheid:

Protest tegen verplichte RDB afgewezen door Grondwettelijk Hof

M.L. - Woensdag 2 november 2016

Eind vorig jaar werd bij het Grondwettelijk Hof een beroep ingediend tot vernietiging van de wettekst die de basis vormt van de verplichte regeling derde-betaler (RDB). Het Hof heeft dat nu verworpen. Blijft nog lopende, de procedure bij de Raad van State, die de uitvoeringsbesluiten zal beoordelen.

Tegenstanders verplichte DBR verenigd voor de pers

Dr. Michèle Langendries - Donderdag 2 juli 2015

Op 1 juli traden verschillende instanties tijdens een persconferentie op als gemeenschappelijk front tegen de verplichte derdebetalersregeling. Het front verenigt de Bvas, de SVH, de GBO, de SSMG, het FAG en de UNPLiB (Union des professions libérales et intellectuelles de Belgique).

Verplichte derdebetaler: NO WAY! – open brief aan minister De Block

Woensdag 24 juni 2015

De deadline van 1 juli wordt niet enkel een tragedie voor Griekenland. De beslissing van minister De Block om de derdebetalende te verplichten vanaf 1 juli 2015, en dit bovendien verplicht elektronisch te doen tegen 1 oktober 2015, is een regelrechte kaakslag voor het hele artsenkorps, een kaakslag die niet onbeantwoord zal blijven… Het belooft een hete zomer en nazomer te worden. Het verplicht elektronisch medisch dossier volgens welbepaalde modaliteiten (anders geen betaling), voorzien voor het verstrijken van de ambtsperiode van de minister, hebben we nog te goed…” 

  • 2

Bvas roept op tot petitie tegen derdebetaler

P.S; - Vrijdag 19 juni 2015

De verplichte derdebetaler, nu enkel van toepassing op een risicogroep, is goed op weg om veralgemeend te worden, aldus de Bvas. Het syndicaat roept op tot verzet via een petitie.

 

In Frankrijk groeit artsenverzet tegen verplichte Derdebetaler

P.S. - Donderdag 11 juni 2015

Bij ons werd de verplichte Derdebetaler voor huisartsen (voorlopig?) met drie maanden uitgesteld. In Frankrijk groeit het artsenverzet.

Derdebetalersregeling maakt gefaseerde intrede

J.M./M.L. - Woensdag 10 juni 2015

De overheid heeft dan toch het touw wat gevierd voor de timing van de derdebetalersregeling.

AADM stemt tegen KB over derdebetalersregeling

Maandag 18 mei 2015

AADM heeft de finale versie van een KB over de derdebetalersregeling ontvangen. In een communiqué meldt het syndicaat vandaag dat het tegen dit KB zal stemmen, omdat de tekst te weinig rekening houdt met AADM-standpunten...

Bvas fluit Riziv terug voor verplichte derdebetaler

P.S. - Woensdag 29 april 2015

In een ijzige brief, gericht aan medicomut-voorzitter Jo De Cock, distantieert de Bvas zich van een recente Riziv-persmededeling. In die mededeling liet het Riziv weten dat de medicomut geen wijzigingen aanbrengt in de datum waarop de huisartsen de verplichte derdebetaler moeten toepassen.

Derde betaler veralgemeend in Frankrijk vanaf 2017

V.C. - Donderdag 19 juni 2014

Om de toegankelijkheid tot de zorg te verbeteren, heeft de Franse regering beslist dat de patiënt niet langer geld zal moeten bovenhalen tijdens een raadpleging bij een arts. Marisol Touraine, de Franse minister van Sociale Zaken, verdedigt een wet ‘volksgezondheid’ die de veralgemening van de regeling derde betaler inhoudt.

Verplichte derde betaler: "Een ernstige bedreiging"

V.C. - Vrijdag 8 maart 2013

Eind 2012 woedde er een felle discussie over de verplichte toepassing van de regeling derde betaler voor bijna twee miljoen Belgen. De Bvas en de Franstalige liberalen van de MR verzetten zich fel en slaagden erin de maatregel, vervat in de “wet op de toegankelijkheid”, te laten uitstellen tot 1 januari 2015. Niettemin blijft deze uitbreiding van de verplichte sociale derde betaler een bron van irritatie. Volgens Daniel Bacquelaine, fractieleider van de MR in de Kamer, betekent de maatregel een ernstige bedreiging voor de huisartsgeneeskunde.