You are here

Ontdekking Leuvense onderzoekers opent perspectieven voor behandeling artrose

Maandag 19 juni 2017

Wetenschappers van het Leuvense Onderzoekscentrum voor Skeletale Biologie en Engineering hebben voor het eerst de rol van het enzyme DOT1L aangetoond bij de bescherming van kraakbeen tegen artrose. Deze ontdekking opent nieuwe perspectieven in de zoektocht naar een behandeling voor deze aandoening. De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications.

De Leuvense onderzoekers Rik Lories en Sylvia Monteagudo toonden aan dat het vermelde enzym een sleutelrol speelt in het behoud van de soepelheid waarmee het kraakbeen opereert. "Kraakbeen heeft een soort van gelachtige structuur. Als we het belasten, wordt het ingedrukt. Van zodra de belasting wegvalt, krijgt het opnieuw zijn originele vorm. Deze soepelheid is essentieel voor het vlot bewegen van de gew richten", aldus Sylvia Moteagudo.

Het enzyme DOT1L controleert met name de zogenaamde Wnt-signaalweg in het kraakbeen. "Het zorgt er meer bepaald voor dat deze Wnt-signaalweg geactiveerd wordt, maar ook niet teveel activiteit vertoont. Teveel activiteit zorgt er immers voor dat de gelachtige structuur van het kraakbeen verhardt, waardoor het kraakbeen zijn functie niet meer naar behoren kan vervullen", aldus Rik Lories.

Deze bevinding opent volgens de Leuvense wetenschappers perspectieven voor verder onderzoek in de strijd tegen artrose. Momenteel beperkt de behandeling van deze chronische gewrichtsziekte zich overigens tot pijnstilling of het plaatsen van prothese.