You are here

Medicare-Market bijt in het zand tegen Orde van Apothekers

Maandag 19 juni 2017

Apothekersketen Medicare-Market heeft geen gehoor gekregen bij de Belgische Mededingingsautoriteit om voorlopige maatregelen te nemen tegen de Orde van Apothekers. Dat heeft de concurrentiewaakhond maandag bekendgemaakt.

Medicare-Market verwijt de Orde van Apothekers dat die zich verzet tegen het businessmodel van de farma- en parapharmacieketen. De Orde zou zich onder meer verzetten tegen het kortingenbeleid en de openingsuren van de keten. De Orde van Apothekers vindt Medicare-Market met andere woorden te commercieel.

De apothekersketen pikt dat niet en stapte naar de mededingingsautoriteit en verzocht om voorlopige maatregelen te nemen. Meer concreet vroeg Medicare-Market om enkele schorsingsprocedures van de Orde tegen apothekers werkzaam bij de keten te schorsen. De apothekers werkzaam bij Medicare-Market voelen zich blijkbaar onder druk gezet door de Orde.

Maar, zo oordeelt de concurrentiewaakhond, een "ernstig, onmiddellijk en moeilijk herstelbaar nadeel" ten nadele van de keten is niet vastgesteld. "De activiteiten van Medicare-Market zijn nooit onderbroken geweest en zijn blijven groeien", zegt Jacques Steenbergen, voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit. Het verzoek is bijgevolg afgewezen.

De waakhond heeft zich wel nog niet ten gronde uitgesproken over of er al dan niet inbreuken op de mededingingsregels plaatsvonden door de Orde.

Overigens wordt de zaak ook uitgevochten voor de rechtbank. Medicare-Market eist van de rechter dat de Algemene Pharmaceutische Bond, de stem van de zelfstandige apotheken, stopt met een affichecampagne tegen de keten. De keten ligt met de zelfstandige apothekers overhoop. Die laatsten vinden Medicare-Market te commercieel.