You are here

Het ziekenhuis en u: Medi-Sfeer peilt (enquête)

Donderdag 15 juni 2017

Hoe goed verloopt de samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen anno 2017? En tussen huisartsen en specialisten verbonden aan het ziekenhuis? Medi-Sfeer organiseert de enquête “Het ideale ziekenhuis zoals u het ziet”. Net nu de overheid op verschillende niveaus verwijst naar een nauwere samenwerking tussen eerste en tweede lijn, zowel voor de planbare als voor de niet-planbare zorg.

Ons voorstel is dat u uw omgang met de ziekenhuizen en specialisten uit uw regio schetst via het antwoord op een aantal vragen. U kunt hiermee bijvoorbeeld de criteria weergeven die u hanteert om een patiënt naar dit ziekenhuis of die specialist door te verwijzen. Of aangeven hoe de gegevensdeling georganiseerd is, incluis via welke kanalen ze verloopt of zou moeten verlopen. De enquête peilt ook naar wat er volgens u zal voortvloeien uit het oprichten van ziekenhuisnetwerken voor zones van zowat 400.000 inwoners.

We zijn erg benieuwd naar uw visie. De resultaten van de peiling zullen onmiddellijk na de zomervakantie worden voorgesteld, in samenwerking met ons zusterblad De Specialist. We rekenen op uw deelname!

Naar goede gewoonte worden de deelnemende lezers door loting beloond: er zijn drie aankoopbonnen bij MediaMarkt ter waarde van 500 euro beschikbaar.

U kunt op twee manier deelnemen:

  • Via de gedrukte versie van de enquête, opgenomen in de editie van Medi-Sfeer van 15 juni. Terug te sturen naar:
    Varenslaan, 6
    1950 Kraainem
  • Via de online versie, beschikbaar op http://enquete.medi-sfeer.be

De deadline voor deelname is 15 juli 2017.